THAİ MASAJI
THAI MASSAGE

Nesilden nesile aktarılan geleneksel teknikler ile uygulanan Thai Masajı, enerji akışını harekete geçirmek ve kaslardaki gerginliği azaltmak için vücutta yer alan belirli noktalara uygulanacak basınç ile yapılır. Thai Masajı tüm vücudumuza uygulanacak esnetme hareketleri ile tamamlanır.


Passed over from generation to generation, Thai Massage is applied as pressure on specific points on your body to jump start the energy flow and to lessen the stress on your muscles. It is concluded with stretching on the whole body.